Ползата от интериорният дизайнер - част 1

Съвети от INDESIGN / published at 20 Oct 2009

Според приетата дефиницията от Международната федерация на дизайнерите на интериора през 1983 г. интерироният дизайнер е човек, който чрез образование, опит и умения: - идентифицира, проучва и творчески решава проблеми, отнасящи се до функц...
Още

История на дизайна - част 2

Други / published at 2 Oct 2009

Продължаваме започнатата статия за историята на дизайна. Предлагаме ви втората и последна част за възникването и развитието на дизайна през годините. Английската дума design произлиза от латинската designare и има над 50 значения (замислям,...
Още

История на дизайна - част 1

Други / published at 2 Oct 2009

Дизайнът е сравнително нова дейност, възникнала в началото на XX век, като резултат от извършващото се разделение на труда в условията на промишленото производство. През последните десетилетия в цял свят се обръща все по-голямо внимание на про...
Още