Отец Матей Преображенски - изобретателя!

Въображение без граници / published at 1 Nov 2012

Днес е 1 ноември - Ден на народните Будители. Искаме да ви разкажем за живота на един от не много известните наши Будители. Известен е като Отец Матей Преображенски, но хората са му казвали Миткалото (от глагола „миткам“, означаващ „скитам“.)...
Още