Има ли значения размера или няма?

Други / published at 4 Sep 2013

Вечният въпрос: Има ли значение размерът или няма? Ето и нашето мнение. Съотнесен към нашата работа този въпрос е свързан с това дали страхотния интериор се получава само в големи жилища? В България средно статистическото жилище е между 6...
Още