Рекламната конзола по наш дизайн в действие

Други / published at 16 Dec 2015

Вече сме ви разказвали историята от Чертежа през макета до продукта за рекламната конзола, която проектирахме и изработихме по задание на VN Technology. До момента във Варна са монтирани и работят две конзоли, едната е на жп. гарата, а другата е в...
Още