Интериорен дизайн вдъхновен от природата

October 20, 2009 15:29 1044

interior design_prirodag 20 и началото на 21 век са съпътствани с небивал бум на индустриалното развитие, което доведе до сериозни екологични проблеми. В резултат, на което все по-популярни и актуални са идеите за „зеления начин на живот” щадящи майката природа. Пред нашето и следващите поколения стои мисията как да възстановим хармонията в природата, част от която сме и ние. Все повече дизайнери осъзнават огромния ефект на дизайна върху природата и обществото. Един от първите публикувани трудове в тази област е на Виктор Папанек „Design for the Real World” („Дизайн за Истинският Свят”) през 1969 г. Той е един от основателите на идеята „Дизайна ще спаси света”. Неговата философия, е че весеки дизайнрески проект трябва да е в полза на обществото и природата. Като продължение на идеите на Виктор Папанек през 90-те години се разви науката Биомиметика (от bios - живот, и mimesis - имитирам). Тя се занимава с адаптирането на съществуващи в природата форми в съвременни технологии за нуждите на човешкото общество. В книгата си "Biomimicry: Innovation Inspired by Nature" ("Биомимикрия: новаторство вдъхновено от природата") от 1999г, авторката Janine M. Benyus прави въведение в биомиметиката и обяснява защо науката е важна сега: "Нашите приятели на планетата (растения, животни и микроби) търпеливо са усъвършенствали методите си в продължение на 3.8 милиарда години ... превръщайки скали и морета в удобни за живот домове. Какви по-добри модели може да има?" Биомиметиката намира приложение, както в индустриалния и архитектурния дизайн, така и в проектиране на интериора. Зеленият начин на живот се превърна в сериозно философско течение в модерния интериорен дизайн. Няма по-добър дизайнер от природата, тя е вдъхновител на много изобретения и е най-добрия възможен учител. В основата да се ползва природата като идея при дизайн на интериора стои простотата, изчистеността на елементите и тяхната максимална функционалност. Друга причина, е че човек се чувства истински жив когато е в близък досек с природата. Това се обяснява с понятието „биофилия” - любов към човечеството и природата, въведено от Ерих Фром. Все повече интериорни дизайнери използват природата като вдъхновение в своите проекти: откриват се нови приложения на естествените материали, използват се възобновими и рециклиращи се материали, използва се ръчната изработка на предмети, използва се зелена енергия, проектират се зелени домове, търсят се ниско бюджетните възможности спестяващи дизайн, ниско технологични и екологични решения да се подобри начинът и качеството на живот. Ето няколко примера: - мебели от 100% рециклирана хартия; - хималайската сол за изграждането на первази, прегради, полици, облицоване на стени, осветителни тела; - бамбукът е друг много обещаващ материал на бъдещето, който предлага интересни дизайнерски алтернативи, по-здрав е от дървения материал и същевременно е по-лек, устойчив е на топлина и ръжда, не поема аромати, не се нуждае от химична обработка, възпроизвежда се уникално бързо, расте почти навсякъде; - продукти от биоразградима пластмаса, направена от царевица или пшеница; - коркът е екологичен, виреещ в изобилие и лесен за рециклиране, може да се използва за направата на столове, пейки, шезлонги, дори съдове и др. Дитер Рамс ясно показва пътя за развитие на модерния дизайн: дизайнът трябва да допринася за опазването на околната среда и разумното използване на суровините и материалите. Това означава, да се има предвид не само физическото замърсяване на нашата среда, но и нейното визуално замърсяване и разрушение.


pinterest-9528c.html