The Animals Save the Planet - Elephant Shower

December 4, 2009 19:41 300

Водата е един от основните елементи за живота на планетата. Едно от сериозните последствия от изменението на климата е намаляването на сладководните ресурси в много части по света, което ги прави изключително ценни. Ето защо ограничаването на потреблението на водата се превърна в приоритет при борбата с изменението на климата. Проблемът с недостига на вода е еднакво сериозен навсякъде, но най-вече в определени части на развиващия се свят и особено в Африка, където милиони хора са лишени от постоянна наличност на питейна вода, което води до редица здравословни проблеми. “Възможно е да се спестят огромни количества вода. Поведението на европейските граждани и индустрии в посока пестене на водата трябва да бъде насърчавано и подкрепяно”, това са думи на Ставрос Димас, европейският комисар по околната среда. Експертите са на мнение, че по-широкото прилагане на водоспестяващи технологии и подходящи икономически мерки би могло да намали потреблението на вода в индустриалния, селскостопанския и битовия сектор до 40%. Какво можем да направим ние? Следващия път когато вземаме душ, мием си зъбите или ръцете е добре да се замислим дали не изразходваме ненужно много вода и дали не можем да намалим излишното потребление на вода. Изгледайте това клипче и се замислете. Използвана е информация от сайта на Европейската комисия.


pinterest-9528c.html