Ползата от интериорният дизайнер - част 1

October 20, 2009 13:05 441

polzata ot in design_1 Според приетата дефиницията от Международната федерация на дизайнерите на интериора през 1983 г. интерироният дизайнер е човек, който чрез образование, опит и умения: - идентифицира, проучва и творчески решава проблеми, отнасящи се до функциите и качеството на интериорната среда, осъществява услуги, свързани с интериорни пространства и включващи програмиране, проектен анализ, пространствено планиране, естетика и контрол върху процеса на работа, използвайки специализираните си познания по конструкция на интериора, строителни системи и компоненти, строителни разпоредби, оборудване, материали и обзавеждане; - подготвя чертежи и документи, свързани с проекта на интериорните пространства, за да подобри качеството на живот и защити здравето, безопасността и благополучието на обществото; Въпреки, че се увеличават възможностите за избор на мебели и аксесоари за обзавеждане и броят на фирмите, които ги предлагат възниква въпроса: Защо е необходима професията интериорен дизайнер? Причината, е не защото всеки сам не може да се обзаведе, а защото обзавеждането не включва само купуване на мебели, тапети, плочки, пердета осветление и т.н. Всеки има собствен вкус и идеи за това как трябва да изглежда неговият дом. Но не всеки има информация как може да се реализират идеите ни и дали те ни осигуряват уют, удобство и безопасност? Задачата на интериорният дизайнер е да осигури най-доброто обзавеждане с възможно най-високото качество, съобразно с бюджета. Изясняването на идеите за предстоящия проект е първият и най-важен етап от осъществяването му. Дизайнерът предлага няколко варианта: схеми с най-обща концепция, подробно разположение на мебели, план за осветление, цветови комбинации и т.н. Когато е постигнато съгласие по общата концепция на дизайна, дизайнера осигурява подробни чертежи за всеки един от елементите на проекта. Той е лицето, което може да осигури реализацията на проекта и да координира цялостната работа по изпълнението му. Дизайнерът може да ни бъде полезен, както при проектирането на жилища и големи търговски и офис пространства, така и при по-малки проекти – например само при ремонта на една малка стая или за проектиране на ново бюро в детската стая. При проектиране на интериора, дизайнерът използва знанията си за дизайн, безопасност, осветление, пропорции и цветни хармонии. Той е запознат с използваните материали, тяхното съчетание, устойчивост и качество. Най-добрият вариант за успешна работа е, когато архитектът и дизайнерът работят съвместно още от самото начало. Така възможните проблеми, свързани с несъответствие между желаните функции на помещенията и тяхното разпределение или с начина им на реализация, могат да бъдат преодолени още в самото начало.


pinterest-9528c.html