Как работим ние в студио за интериорен дизайн INDESIGN

November 5, 2009 16:50 1278

kak raborim Искаме да ви представим нашия начин на работа. За да получите оферта за интериорно проектиране най-добре е да си организираме среща и да дойдем на място за да разгледаме помещенията, които искате да бъдат проектирани. Ако искате да получите ориентироваща оферта без оглед ни е необходима следната информация: 1. архитектурен план или скица на помещенията 2. броя, вида на помещенията и тяхната квадратура 3. на какъв етап от завършване са помещенията 4. какви са вашите очаквания и изисквания относно проекта 5. къде се намира обекта 6. информация за обратна връзка (телефонът за връзка е задължителен, защото има основни неща, които трябва да изговорим) Искаме да направим уточнение, че офертата без оглед е ориентироваща. Често размерите в архитектурните планове са неточни и затова е необходимо при вземане на точни размери офертата да се актуализира, ако е необходимо. За да сме коректни към нашите клиенти при проекитране ние отчитаме само ЧИСТАТА ЖИЛИЩНА ПЛОЩ и затова е добре да измерим помещенията. ЧИСТАТА ЖИЛИЩНА ПЛОЩ, е тази която се ползва, без площта на стените, колоните и общите части. При одобряване на офертата е необходимо да подпишем договор, в който се уточнява заданието на проекта, посочват се задълженията и правата на двете страни, определят се сроковете и начина на плащане. При подписан договор започваме работа по създаване на идеен проект за помещенията, които ще се проектират. Идейния проект представлява първоначалната идея за вашия интериор. На негова база след това се развива самия проект. Идейния проект се обсъжда с клиента, кои неща остават и кои е нужно да се променят и доразвият. Следващата фаза е промени. Извършват се промени и се доразвиват идеите от идейния проект, които са обсъдени с клиента. На този етап започват да се изчистват елементите, които ще включва интериорния проект. НИЕ НЕ ПОСТАВЯМЕ ОГРАНИЧЕНИЕ В БРОЯ НА ВИЗУАЛИЗАЦИИТЕ и ПРОМЕНИТЕ, които ще направим за вашия проект. Предлагаме на нашите клиенти възможност да сравнят различни варианти на техния интериор за да могат да изберат най-подходящи за тях. Ще направим толкова визуализации колкото са нужни. Срокът за направата на всички промени зависи от клиента и от промените, които те искат да бъдат направени. Третия етап е изготвяне на техническата документация и предаване на проекта. Изтотвянето на техническата информация започва при финализиране на проекта. Издаваме проекта на електронен и хартиен носител. Тази информация включва: пълна спецификация за материали, цветове, продукти, размери, конструкции, чертежи и т.н., всичко, което е необходимо за реализиране на проекта. Ние предлагаме на нашите клиенти възможността проекта, който ние проектираме да бъде реализиран с помощта на наши партньори. В България всеки майстор си има свое мнение за това как трябва да станат нещата. Затова целта ни е да избегнем разбирането и работата на парче, а да се следи целия процес и една организация да носи отговорността. Резултата е, че когато ние реализираме проекта нещата се получават много по-добре, по– бързо и по-евтино. По време на процеса на проектиране клиентите са в течени на всички промени, които се правят и подъдржаме постоянен контакт. С всеки проект, който проектираме ние се обвързваме освен професионално, но и емоционално с клиента и неговия проект. Стремим се да изградим близки и приятелски отношения основавайки се на взаимно доверие, защото когато комуникацията е лесна и проекитрането се случва лесно. Снимка: kerosenerose Ето координати за връзка с нас.