История на дизайна - част 1

October 2, 2009 13:45 1643

history of design_1jpg Дизайнът е сравнително нова дейност, възникнала в началото на XX век, като резултат от извършващото се разделение на труда в условията на промишленото производство. През последните десетилетия в цял свят се обръща все по-голямо внимание на проблемите, свързани с проектирането на формата на изделията. Развитието на международната икономика, комуникациите, повишеното предлагане и търсене на пазара доведоха до повишаване на изискванията към изделията. Все по – голямо значение се предава на предметите, както в процеса на производство, така и относно ефективността и начина по който изглеждат. В годините на създаване на промишленото производство майсторът занаятчия е бил едновременно конструктор и дизайнер, проектант и производител. Той е познавал потребностите на купувачите поради непосредствените си контакти с тях. Проблемите възникват тогава, когато производството на предмети придобива сериен характер, за да премине впоследствие в серийно производство. Разширяването на кръга потребители, задоволяването на нарастващите им потребности налага появата на специалисти в отделни области на проектирането и производството. Тези процеси са свързани с развитието на промишлеността и най-вече с промишлената революция през ХIХ век. До 30-те години на ХІХ век изкуството на създаване на форма на продуктите в Англия се изразява главно в неговото декориране. По-задълбочено тълкуване на понятията изделие, продукт и форма, осъзнаването на икономическата, социалната и културна роля на предметите за бита, се появява едва през втората половина на XIX век. За означаване на тази нова дейност още през 1919 г. английският художник Йозеф Синел употребява понятието “промишлен дизайн” (industrial design), което е утвърдено за означаване на този вид проектантска дейност от ICSID (Международен съвет на дружествата за промишлен дизайн) през 1959 г. в Стокхолм. ICSID е създаден през 1957 г, а България е негов член от 1967г.


pinterest-9528c.html