Има ли значения размера или няма?

September 4, 2013 10:47 471


Има ли значение размерът


Вечният въпрос: Има ли значение размерът или няма? Ето и нашето мнение.

Съотнесен към нашата работа този въпрос е свързан с това дали страхотния интериор се получава само в големи жилища?

В България средно статистическото жилище е между 60 и 80 кв.м., всичко над 100 кв.м се приема за голямо, а малките жилища са под 60 кв.м. У нас има поговорка: "Големия майстор работи на голям тезгях", но в дизайна не е точно така.

Доста по-трудно е да се направи интериорен проект на малко жилище, защото тогава грешките се забелязват по-лесно и те оказват много по-голямо значение върху качеството на живот на хората. Затова можем да кажем, че големия дизайнер се познава когато може да се справи с малкото пространство.

Ние имаме опит в проектирането на малки жилища и на негова база можем да заявим, че: Размерът няма знамение, значение има дизайна! Дори и малкото пространство може да се проектира така, че да стане интересно и функционално.

За да докажем думите си стартираме една поредица, която образно можем да наречем: "Размерът няма значение, значение има дизайна!", заедно с онлайн блог-списаниeто за дизайн и архитектура moderendom.net. Подбрали сме едни от нашите най-добри и интресни интериори, които сме проекитрали за малки жилища и те ще бъдат публикувани в техния сайт.

Искаме да покажем, че страхотни интериори може да се получат и в малки жилища. Най-важното е че всичките интериорни проекти са наши авторски и са проектирани за български жилища. Следете поредицата за да се убедите, че в интериорите размера няма значение, а значение има само дизайна. Обещаваме, че има какво да видите.


pinterest-9528c.html